Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website onder andere om deze te analyseren en te verbeteren en voor social media. Wil je meer weten over deze cookies, lees dan onze privacy disclaimer en de uitleg over cookies
Door hiernaast op "Akkoord" te drukken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan door ons en door derden. Wil je niet alle soorten cookies toestaan, klik dan op "Cookie instellingen aanpassen".

1125404_laatste--laatste.jpg

PRIVACYVERKLARING Klaassen Horecamakelaardij B.V., Klaassen Vastgoedmakelaardij B.V. en Klaassen Taxaties B.V.

Wat is Klaassen?

Onder Klaassen vallen drie zelfstandige bedrijven: 

 • Klaassen Vastgoedmakelaardij B.V. is een NVM-makelaar/taxateur met betrekking tot onroerende zaken;
 • Klaassen Horecamakelaardij B.V. is een zelfstandige makelaar met betrekking tot bemiddeling bij horecabedrijven en advieswerkzaamheden;
 • Klaassen Taxaties B.V. is een onafhankelijk taxatiebureau voor (on)roerende zaken.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegaan. In deze verklaring wordt verwezen naar de drie bedrijven gezamenlijk of één van de bedrijven afzonderlijk. Als de bedrijven gezamenlijk worden bedoeld, wordt dit vermeld als 'Klaassen'.

Van welke diensten maakt u gebruik?

Bij bedrijfspanden:

U wilt uw bedrijfspand verkopen, verhuren of laten taxeren en geeft daarbij opdracht aan Klaassen Vastgoedmakelaardij of Klaassen Taxaties:

 • U wilt uw bedrijfspand verkopen. Zie 4.
 • U wilt uw bedrijfspand verhuren. Zie 5.
 • U wilt een bedrijfspand laten taxeren. Zie 3.

U wilt een bedrijfspand kopen of huren en geeft daarbij opdracht aan Klaassen Vastgoedmakelaardij:

 • U wilt een bedrijfspand kopen. Zie 6.
 • U wilt een bedrijfspand huren. Zie 7.

Als u op zoek bent naar een bedrijfspand en/of horecabedrijf en u heeft hiervoor niet Klaassen via een opdracht ingeschakeld dan zijn de volgende situaties mogelijk:

 • U wilt vrijblijvend op de hoogte gehouden worden van het aanbod van Klaassen. Zie 2.
 • U wilt zelfstandig of met uw eigen makelaar een bedrijfspand voor koop of huur bezichtigen welke via Klaassen wordt aangeboden. Zie 1.
 • U wilt zelfstandig of met behulp van uw eigen makelaar een bedrijfspand kopen die via Klaassen wordt aangeboden. Zie 8.
 • U wilt zelfstandig of met behulp van uw eigen makelaar een bedrijfspand huren die via Klaassen wordt aangeboden. Zie 9. 

Bij horecabedrijven:

U wilt uw horecabedrijf verkopen, de exploitatie verhuren of laten taxeren of een advies verkrijgen en geeft daarbij opdracht aan Klaassen Horecamakelaardij:

 • U wilt uw horecabedrijf verkopen of een advies. Zie 4
 • U wilt uw horecabedrijf laten taxeren. Zie 3

U wilt een horecabedrijf kopen en geeft daarbij opdracht aan Klaassen Horecamakelaardij:

 • U wilt een horecabedrijf kopen. Zie 1

Verwerkingsverantwoordelijke

Voor al deze verwerkingen is de betreffende werkmaatschappij van Klaassen de verwerkingsverantwoordelijke. De contactgegevens zijn:

Klaassen Vastgoedmakelaardij B.V. of Klaassen Van den Heuvel Vastgoedmakelaardij B.V., Klaassen Horecamakelaardij B.V. of Klaassen Taxaties B.V.       

Ingeschreven bij de KvK onder resp. nummer 17193024, 16084728 en 17153629 

Wiekenweg 56 B te 3815 KL Amersfoort

E-mail: info@klaassenbv.nl

Tel: 033 258 13 30

Gegevensverstrekking aan de NVM

Bij een aantal diensten met betrekking tot vastgoedmakelaardij worden ook gegevens verstrekt aan de NVM /of Brainbay B.V. (verder alleen te noemen: NVM) De NVM doet het volgende met deze gegevens:

 • Zorgen dat alle NVM-makelaars een actueel aanbod hebben van woningen en bedrijfspanden die c.q. dat via NVM-makelaars worden c.q. wordt aangeboden.
 • Zorgen dat het actuele aanbod geplaatst wordt op funda en andere websites.
 • Zorgen voor een database waardoor taxaties en andere waardebepalingen mogelijk zijn en inzichten opgebouwd kunnen worden over de ontwikkelingen in de woningmarkt en bij bedrijfsonroerendgoed. De gegevens in deze database worden voor onbepaalde tijd bewaard.

Lees hier wat NVM met de verstrekte gegevens doet.

NVM verwerkt geen namen of andere direct identificerende gegevens. Als u wilt weten welke gegevens NVM verwerkt, neem dan ook contact op met de NVM-makelaar die vervolgens zorgt dat u geïnformeerd wordt.

NVM is een verwerkingsverantwoordelijke voor deze gegevens. De contactgegevens zijn: 

NVM

Ingeschreven bij de KvK onder nummer 30102683   

Postbus 2222   

3430 DC Nieuwegein 

E-mail: privacyhelpdesk@nvm.nl 

NVM heeft een functionaris voor de gegevensverwerking. Deze is bereikbaar via fg@nvm.nl.

Wij nemen uw privacy serieus

Wij nemen uw privacy serieus en zien de regels rondom gegevensbescherming als logische fatsoensnormen. Klaassen verwerkt uw gegevens zorgvuldig en volgens de voorschriften van de wetgeving. Klaassen besteedt veel aandacht aan een adequate beveiliging zodat uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. 

Inkijken, wijzigen of verwijderen van gegevens

Wilt u weten welke gegevens Klaassen van u heeft, stuur dan per brief of e-mail uw verzoek naar Klaassen.

Ook als u de gegevens wilt wijzigen of verwijderen, stuur dan een gemotiveerde brief naar Klaassen. Uw verzoek zal zo snel mogelijk worden ingewilligd, tenzij de wet verplicht om de gegevens te bewaren of als er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen wijziging of verwijdering verzetten.

Hoe kunt u een klacht indienen?

Als u vragen heeft of als u een klacht heeft over het gegevensgebruik, neem dan eerst contact op met de directie van de verwerkingsverantwoodelijke zoals hierboven aangegeven.

Ingeval van vastgoed kunt u, als u er met de verwerkingsverantwoordelijke niet uitkomt, ook contact opnemen met de klachtencoördinator van de NVM via: secretariaatCL@nvm.nl. In die situatie zal ook de NVM Functionaris voor de Gegevensverwerking zich over de klacht buigen. U heeft daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe lang bewaart de NVM-makelaar de gegevens?

De NVM-makelaar bewaart de gegevens niet langer dan noodzakelijk. Een aantal gegevens bewaart de NVM-makelaar echter langdurig:

 • Een aantal gegevens van de dienstverlening bewaart de NVM-makelaar 20 jaar, omdat de NVM-makelaar gedurende deze periode aansprakelijk kan worden gesteld voor beroepsfouten.
 • De bewijslast dat de NVM-makelaar de verplichte toets in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) heeft uitgevoerd, bewaart de NVM-makelaar 5 jaar.

Welke gegevens bewaart Klaassen en welke gegevens worden opgevraagd?

Wij bewaren persoons- en bedrijfsgegevens welke van belang zijn voor een goede uitvoering van onze dienstverlening en/of omdat de wet hiertoe ons verplicht. Wij bewaren de gegevens die u en/of uw adviseurs ons verstrekken en gegevens die wij verkrijgen uit de registers van KvK, EDR, Handelzeker en/of Debiteurenzeker.

Wij verstrekken gegevens aan Economic Data Resources B.V. (EDR). EDR zal op basis van deze gegevens een advies geven over de kredietwaardigheid. EDR gebruikt uw gegevens voor onderzoek naar uw kredietwaardigheid en contactgegevens. Als u bezwaar wilt maken of informatie wenst over het gebruik van uw persoonsgegevens door EDR, zie https://www.edrcerditservices.nl/privacy-statement

 1. U wilt een bedrijfspand of horecabedrijf bezichtigen dat via Klaassen wordt aangeboden

In dit contact maakt Klaassen bezichtigingsafspraken, geeft Klaassen u een goed beeld van het bedrijfspand en/of horecabedrijf en legt Klaassen vast wat uw mening is van dit pand. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

 

Gegevens

Verstrekking mogelijk aan

Bewaartermijn bij NVM-makelaar

Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.

a

Tot intrekking toestemming

Datum van bezichtiging en uw mening over het bedrijfspand of horecabedrijf

a

Tot intrekking toestemming

Overige informatie die u aan Klaassen verstrekt en/of uw activiteiten/reactie op onze website of per mail

a

Tot intrekking toestemming

 

 

Ontvangers van gegevens

a

Verkoper of verhuurder van pand of horecabedrijf

 

 1. U wilt vrijblijvend op de hoogte gehouden worden van het aanbod door Klaassen 

Het doel van dit contact is dat Klaassen u op de hoogte brengt van mogelijk voor u interessante bedrijfspanden of horecabedrijven. Dit gebeurt tot het moment dat u aangeeft geen behoefte meer te hebben aan deze service. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens

Verstrekking mogelijk aan

Bewaartermijn bij NVM-makelaar

Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.

 geen

Tot intrekking van toestemming

Het zoekprofiel waarin uw wensen zijn opgenomen. Op basis van het zoekprofiel kan een aanbod worden samengesteld.

 geen

Tot intrekking van toestemming

Overige informatie die u aan Klaassen verstrekt.

 geen

Tot intrekking van toestemming

 

 1. U wilt een taxatie van uw eigendom laten uitvoeren en u heeft hiervoor de Klaassen taxateur ingeschakeld

Het doel van dit contact is dat Klaassen voor uw bedrijfspand en/of horecabedrijf een taxatie uitvoert. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

 

Gegevens

Verstrekking mogelijk aan

Bewaartermijn bij NVM-makelaar

Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.

 a

20 jaar

Gegevens van uw woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed om de waarde te bepalen.

a

20 jaar

Overige informatie die u aan Klaassen verstrekt.

 geen

20 jaar

 

 

Ontvangers van gegevens

a

Validatie instituut op taxaties en derde-taxateur ivm plausibilteitstoets

 

 1. U verkoopt uw bedrijfspand en/of horecabedrijf en u heeft hiervoor Klaassen ingeschakeld

Het doel van dit contact is om in opdracht van u promotie te maken voor uw bedrijfspand, inzicht te krijgen in de waarde van en belangstelling voor uw pand, belangstellenden rond te leiden en namens u te onderhandelen en de transactie te begeleiden. Daarbij stelt Klaassen ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens

Verstrekking mogelijk aan

Bewaartermijn bij NVM-makelaar

Uw naam, bedrijfsnaam, adres en overige contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.

b

20 jaar

De reden van verkoop.

 geen

3 jaar

De datum van aanmelding van het pand en de periode dat het pand te koop staat of heeft gestaan.

a

20 jaar

De omschrijving en kenmerken van het pand zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, foto’s en video’s van het pand.

 

Indien met Klaassen is afgesproken worden bovenstaande gegevens bekend gemaakt op funda, andere vastgoed websites en op de website van Klaassen. Dit gebeurt voor promotie van uw bedrijfspand en worden daar tot maximaal 1 jaar na de transactie getoond.

a

20 jaar

De reden van een eventuele intrekking van de bemiddelingsopdracht.

 geen

3 jaar

Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Hierbij worden ook de identiteiten van de uiteindelijk belanghebbenden (Ultimate Beneficial Owners) vastgesteld en vastgelegd.

c

5 jaar

Gegevens die nodig zijn om het koopcontract op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling.

b

20 jaar

Wanneer het pand is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum.

a

20 jaar

Overige informatie die u aan uw makelaar of bedrijfsadviseur verstrekt.

 geen

3 jaar

 

 

Ontvangers van gegevens

a

NVM (de gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard)

(niet als het alleen om een horecabedrijf gaat)

b

Notaris, koper, aankoopmakelaar

c

FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)

 

 1. U verhuurt uw bedrijfspand of horecabedrijf en u heeft hiervoor Klaassen ingeschakeld

Het doel van dit contact is om in opdracht van u promotie te maken voor uw bedrijfspand of horecabedrijf, belangstellenden rond te leiden, inzicht te krijgen in de betrouwbaarheid van de potentiële huurder en voor u een goede huurovereenkomst op te stellen. Daarbij stelt Klaassen ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens

Verstrekking mogelijk aan

Bewaartermijn bij NVM-makelaar

Uw naam, organisatienaam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.

a

20 jaar

De reden van verhuur.

 geen

3 jaar

De omschrijving en kenmerken van de woning zoals de huurprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens en foto’s en video’s van de woning.

In overleg met u worden deze gegevens ook op geselecteerde huizenwebsites geplaatst voor promotie van de woning.

geen

20 jaar

De eisen die u stelt aan de huurder.

a

20 jaar

Gegevens die nodig zijn om het huurcontract op te stellen, waaronder de identiteitsvaststelling van de tekenbevoegde.

a

20 jaar

Overige informatie die u aan Klaassen verstrekt.

 geen

3 jaar

 

 

Ontvangers van gegevens

a

Huurder

 

 1. U bent op zoek naar een bedrijfspand om aan te kopen en u heeft hiervoor Klaassen ingeschakeld

Het doel van dit contact is om in opdracht van u een voor u passend bedrijfspand te vinden, namens u de onderhandelingen uit te voeren en de transactie te begeleiden. Daarbij stelt Klaassen ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens

Verstrekking mogelijk aan

Bewaartermijn bij NVM-makelaar

Uw naam, organisatienaam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.

c

20 jaar

Het zoekprofiel waarin uw huisvestingswensen zijn opgenomen.

 geen

3 jaar

Gegevens over uw huidige huisvesting zoals de koop- en huurprijs. De reden van koop.

 geen

3 jaar

Uw eisen aan de huisvesting.

c

3 jaar

Indien met u afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw financieringsmogelijkheden.

 geen

3 jaar

Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Hierbij worden de identiteiten van de uiteindelijk belanghebbenden(Ultimate Beneficial Owners) vastgesteld en vastgelegd.

b

5 jaar

Gegevens die nodig zijn om het koopcontract op te stellen, waaronder de identiteitsvaststelling van de tekenbevoegde. Deze gegevens worden ook aan de verkopende makelaar en de notaris verstrekt.

d

20 jaar

Wanneer het bedrijfspand of agrarisch vastgoed is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum.

geen

20 jaar

Overige informatie die u aan Klaassen verstrekt.

 geen

3 jaar

 

 

Ontvangers van gegevens

a

NVM (de gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard)

(niet als het alleen om een horecabedrijf gaat)

b

FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)

c

Verkoper en verkoopmakelaar

d

Notaris, verkoper, verkoopmakelaar

 

 1. U bent op zoek naar een huurpand (bedrijfspand) en/of horecabedrijf en u heeft hiervoor Klaassen ingeschakeld

Het doel van dit contact is om in opdracht van u een geschikt bedrijfspand of horecabedrijf te vinden met een passend huurcontract. Daarbij stelt Klaassen ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens

Verstrekking mogelijk aan

Bewaartermijn bij NVM-makelaar

Uw naam, organisatienaam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.

a

20 jaar

Het zoekprofiel waarin uw huisvestingswensen zijn opgenomen.

 geen

3 jaar

Gegevens over uw huidige huisvesting zoals de koop- en huurprijs.

 geen

3 jaar

Uw eisen aan de huisvesting.

a

3 jaar

Indien met u afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw mogelijkheden om een huurprijs te betalen.

 geen

3 jaar

Gegevens die nodig zijn als de verhuurder een huurderstoets (NVM Businesstoets) eist. Deze toets is een gerechtvaardigd belang van de verhuurder.

a

3 jaar

Gegevens die nodig zijn om het huurcontract op te stellen, waaronder de identiteitsvaststelling van de tekenbevoegde.

a

20 jaar

Overige informatie die u aan Klaassen verstrekt.

 geen

3 jaar

 

 

Ontvangers van gegevens

a

Verhuurder

 

 1. U wilt een bedrijfspand en/of horecabedrijf kopen die via Klaassen wordt aangeboden

U wilt een bedrijfspand kopen dat via Klaassen Vastgoedmakelaardij wordt aangeboden. Voor dit contact staat Klaassen met u en eventueel uw makelaar in contact in verband met het biedingsproces. Daarna voert Klaassen de voorbereidende activiteiten uit voor het koopcontract en de overdracht. In dit contact stelt Klaassen ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens

Verstrekking mogelijk aan

Bewaartermijn bij NVM-makelaar

Uw naam, organisatienaam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.

b

20 jaar

Uw mening over het aangeboden pand.

b

3 jaar

Gegevens over de biedingen.

b

3 jaar

Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Hierbij worden de identiteiten van de uiteindelijk (Ultimate Beneficial Owners) vastgesteld en vastgelegd.

d

5 jaar

Indien met de verkoper afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw mogelijkheden om een koopprijs te betalen of aan andere eisen van de verkoper te voldoen. Dit is een gerechtvaardigd belang van de verkoper.

b

3 jaar

Gegevens die nodig zijn om het koopcontract op te stellen, waaronder de identiteitsvaststelling van de tekenbevoegde.

c

20 jaar

Wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum en ook postcode (1234AB) van het vorig huisvestingsadres van de koper.

a

3 jaar

Overige informatie die u aan Klaassen verstrekt.

b

3 jaar

 

 

Ontvangers van gegevens

a

NVM (de gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard)

(niet als het alleen om een horecabedrijf gaat)

b

Verkoper

c

Notaris, koper, aankoopmakelaar

d

FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)

 

 1. U wilt een bedrijfspand huren dat via Klaassen wordt aangeboden

U wilt een bedrijfspand huren dat via Klaassen wordt aangeboden. Het doel van dit contact is om vast te stellen of u aan de eisen van de verhuurder voldoet en om namens de verhuurder het huurcontract voor te bereiden. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens

Verstrekking mogelijk aan

Bewaartermijn bij NVM-makelaar

Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.

a

20 jaar

Uw eisen aan de huisvesting.

a

3 jaar

Gegevens om vast te stellen dat u aan de eisen van de verhuurder voldoet. Dit is een gerechtvaardigd belang van de verhuurder. Deze vaststelling kan bijvoorbeeld door de NVM Businesstoets, toetsing EDR, Handelzeker of Debiteurenzeker.

a

 5 jaar

Gegevens die nodig zijn om het huurcontract op te stellen, waaronder de identiteitsvaststelling van de tekenbevoegde.

a

20 jaar

Overige informatie die u aan Klaassen verstrekt.

a

3 jaar

 

 

Ontvangers van gegevens

Rol

a

Verhuurder

Verantwoordelijke

b

FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)

Verantwoordelijke

 

 1. U wilt advies en u heeft hiervoor Klaassen ingeschakeld

 U heeft Klaassen ingeschakeld om u te kunnen adviseren of bij te staan met betrekking tot vastgoed en/of een horecabedrijf:

Gegevens

Verstrekking mogelijk aan

Bewaartermijn bij NVM-makelaar

Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.

geen

Tot intrekking toestemming

Alle gegevens die u aan Klaassen verstrekt en alle gegevens die Klaassen noodzakelijk acht voor de dienstverlening.

geen

Tot intrekking toestemming

 

Gegevensgebruik door de NVM

Klaassen verstrekt via een koppeling bepaalde gegevens aan de NVM. NVM is voor de ontvangen gegevens de verwerkersverantwoordelijke. De NVM doet het volgende met deze gegevens:

 1. Zorgen dat alle NVM-makelaars een actueel aanbod hebben van woningen en  bedrijfspanden die c.q. dat via NVM-makelaars worden c.q. wordt aangeboden.
 2. Zorgen dat het actuele aanbod geplaatst wordt op funda en andere (huizen)websites.
 3. Zorgen voor een database waardoor taxaties en andere waardebepalingen mogelijk zijn en inzichten opgebouwd kunnen worden over de ontwikkelingen in de woningmarkt en de bedrijfsonroerendgoed markt.

A          Actueel aanbod woningen en bedrijfspanden bij NVM-makelaars

Als u een woning of bedrijfspand via een NVM-makelaar wilt verkopen worden de volgende gegevens bekend gemaakt bij andere NVM-makelaars:

 • Het adres van de woning of het bedrijfspand, de omschrijving en kenmerken van het object zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, WOZ-waarde en foto’s van het object.
 • Datum dat het object op de markt komt, datum dat het object van de markt wordt gehaald. Verkoop onder voorbehoud, verkoopdatum en transactieprijs.

Deze gegevens worden door NVM-makelaars gebruikt voor de dienstverlening aan hun klanten (zoekers naar een woning of bedrijfspand).

Deze gegevens worden onbeperkt bewaard in verband met de database met historisch aanbod, zie onder C.

B          Actueel aanbod woningen en bedrijfspanden op (huizen)websites, waaronder funda

Als u een woning of een bedrijfspand via een NVM-makelaar wilt verkopen worden na overleg met u ook gegevens bekend gemaakt bij funda en andere (huizen)websites. Het gaat dan om de volgende gegevens:

 • Het adres van de woning of het bedrijfspand, de omschrijving en kenmerken van het object zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, WOZ-waarde en foto’s van het object.
 • Datum dat het object op de markt komt, verkoopdatum.

Met deze gegevens wordt uw object onder de aandacht gebracht bij consumenten, professionele partijen en/of derden die zelf zoeken via (woning)websites. U geeft via uw NVM-makelaar toestemming om dit al dan niet te doen.

Deze gegevens kunnen maximaal één jaar na de verkoopdatum c.q. de datum dat een woning of bedrijfspand van de markt wordt gehaald nog zichtbaar zijn op deze websites.

C          Database met historisch aanbod

Van alle woningen of bedrijfspanden die via een NVM-makelaar worden verkocht, worden de volgende gegevens in de NVM-database vastgelegd:

 • Het adres van de woning of het het bedrijfspand, de omschrijving en kenmerken van het object zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, WOZ-waarde en foto’s van het object.
 • Datum dat het object op de markt komt, datum dat het object van de markt wordt gehaald. Verkoop onder voorbehoud, verkoopdatum en transactieprijs.
 • De postcode (1234AB) van het vorige (woon)adres van de koper.

De hiervoor genoemde gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard.

Met de hiervoor genoemde gegevens maakt NVM analyses van de vastgoedmarkt mogelijk. De NVM verstrekt deze gegevens aan geselecteerde derden, namelijk:

 • Taxateurs, voor het doen van taxaties en andere waardebepalingen.
 • Validatie-instituten, voor het controleren van taxatierapporten.
 • Gemeenten, voor het vaststellen van WOZ-waardes.
 • Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, voor onderzoek naar de woningmarkt.
 • Universiteiten, voor onderzoeksdoeleinden.
 • NVM-makelaars in het kader van dienstverlening aan hun klanten.
 • Niet NVM-makelaars, banken, projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties, voor onderzoeksdoeleinden (bijv. de woningbehoefte in een bepaalde regio).

Deze partijen hebben uitsluitend toegang tot gegevens voor de genoemde doelen en waar mogelijk worden gegevens alleen op geaggregeerd niveau verstrekt.