Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website onder andere om deze te analyseren en te verbeteren en voor social media. Wil je meer weten over deze cookies, lees dan onze privacy disclaimer en de uitleg over cookies
Door hiernaast op "Akkoord" te drukken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan door ons en door derden. Wil je niet alle soorten cookies toestaan, klik dan op "Cookie instellingen aanpassen".

Taxaties

1034099_klaassen_banner_big_taxatie.jpg

 

Horeca

Taxeren van horecavastgoed en bedrijfsexploitaties is een vak apart, werk voor echte horeca specialisten! Naast de benodigde marktkennis, zijn o.a. de economische aspecten, financiële gegevens en  wet- en regelgeving van essentieel belang om tot een gefundeerde marktwaarde te komen.

Heeft u een vraag over een horeca taxatie? Of wilt u door ons een taxatierapport laten opstellen? Neem dan direct contact op met ons hoofd kantoor in Amersfoort op 033-258 13 30 of info@klaassenbv.nl. U kunt ook het taxatieformulier hieronder invullen, dan nemen wij contact met u op.

 

Winkels, Kantoren en commercieel vastgoed

Ook voor het uitvoeren van taxaties van winkelpanden, kantoren of ander commercieel vastgoed  bent u bij ons aan het juiste adres. Naast de benodigde marktkennis, zijn o.a. de economische aspecten,  en  wet- en regelgeving van essentieel belang om tot een gefundeerde marktwaarde te komen.

Heeft u een vraag over een horeca taxatie? Of wilt u door ons een taxatierapport laten opstellen? Neem dan direct contact op met ons hoofd kantoor in Amersfoort op 033-258 13 30 of info@klaassenbv.nl. U kunt ook het taxatieformulier hieronder invullen, dan nemen wij contact met u op.

Onze taxateurs hebben jarenlange kennis en ervaring en zijn gevestigd in de regio waarin u zich bevindt. Zij hebben niet alleen specifieke marktkennis, maar zijn ook op de hoogte van alle ontwikkelingen in de regio. Door ons kantoor worden jaarlijks vele horecatransacties tot stand gebracht, waardoor de taxateurs op de hoogte zijn van de ontwikkelingen in hun branche. Deze gegevens worden al jaren bijgehouden in onze database, waardoor alle gegevens voorhanden zijn bij onze taxateurs.

Onze taxateurs zijn zich terdege bewust van hun verantwoordelijke en onafhankelijke positie en hebben door hun jarenlange ervaring in de vastgoed- en  horecamakelaardij een vertrouwenspositie opgebouwd bij o.a. ondernemers, beleggers, financieringsinstellingen, gemeenten, gerechtshoven en brouwerijen.

Klaassen Taxaties BV is onderdeel van Klaassen Vastgoedmakelaardij BV welke lid  is van o.a. NVM Business, vastgoedcert. en het NRVT.

Klik hier voor het aanvragen van een taxatie.

 

Taxatie vastgoed

De taxatie afdeling van Klaassen Vastgoedmakelaardij is gespecialiseerd in het taxeren en waarderen van exploitatie gebonden vastgoed.  Door de exploitatie gebondenheid van het vastgoed hangt de waarde mede af van de onderneming. Dit betekent dat het vastgoed in beginsel niet alternatief aanwendbaar is zoals bij bijvoorbeeld een reguliere bedrijfs- of kantoorruimte. Het te taxeren object is immers niet -volledig- los te koppelen van de ‘stenen’’. Dit maakt taxeren van horecavastgoed tot een vak apart en behoeft een taxatie specialistische kennis van onze taxateurs. De taxatie van exploitatie gebonden vastgoed is onmisbaar bij een financieringsaanvraag, verkoop, aankoop, bedrijfsuitbreiding of fusie.

Om tot de juiste waarde te komen hanteren wij drie berekeningsmethodieken, te weten; 1. de huurwaardekapitalisatie,- 2. bedrijfseconomische huurwaarde,- en 3. de rentabiliteitswaarde. De berekeningsmethodieken worden uitgebreid onderbouwd in onze taxatierapporten.  Onze taxatierapporten voldoen aan de eisen zoals deze worden gesteld door branche organisaties, verengingen en financiële instellingen. Er gelden strikte regels vanwege de kwetsbaarheid en economie gevoelige branche.

Klaassen Vastgoedmakelaardij is lid van de Nederlandse Vereniging van makelaars (NVM Business), Stichting Vastgoed cert. en het NRVT. 

Klik hier voor het aanvragen van een taxatie.

                                                                               

Taxatie vastgoed en bedrijfsexploitatie

Omdat horecavastgoed en bedrijfsexploitaties onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn kunnen onze taxateurs de taxatie van het vastgoed en bedrijfsexploitatie in 1 rapport voegen. Zo heeft u een compleet overzicht van de waarde van het vastgoed en de bedrijfsexploitatie. Banken en andere financieringsinstellingen zien graag onderscheid tussen vastgoed en de bedrijfsexploitatie zodat de juiste overwegingen gemaakt kunnen worden. De taxatie van de bedrijfsexploitatie is onmisbaar bij een financieringsaanvraag, verkoop, aankoop, bedrijfsuitbreiding of fusie.

Om tot de juiste waarde te komen hanteren wij drie berekeningsmethodieken, te weten; 1. de huurwaardekapitalisatie,- 2. bedrijfseconomische huurwaarde,- en 3. de rentabiliteitswaarde. De berekeningsmethodieken worden uitgebreid onderbouwd in onze taxatierapporten.  Onze taxatierapporten voldoen aan de eisen zoals deze worden gesteld door branche organisaties, verengingen en financiële instellingen. Er gelden strikte regels vanwege de kwetsbaarheid en economie gevoelige branche.

Klaassen Vastgoedmakelaardij is lid van de Nederlandse Vereniging van makelaars (NVM Business), Stichting Vastgoed cert., (dit branche brede platform houdt zich bezig met het certificeren en registreren van de (technische) vakbekwaamheid van makelaars en taxateurs in onroerende zaken) en werkt volgens de richtlijnen van PTA (Platform Taxateurs en Accountants) evenals de algemene gedrags- en beroepsregels Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) en de Internationale richtlijnen EVS 2012 en/of IVS 2013.

Klik hier voor het aanvragen van een taxatie.

                      

Taxatie markthuur

Naast het taxeren en waarderen van exploitatiegebonden vastgoed is Klaassen Vastgoedmakelaardij tevens gespecialiseerd in het taxeren en waarderen van de markthuur van een vastgoed object. Om tot de juiste markthuur te komen hanteren wij drie berekeningsmethodieken, te weten; 1. de huurwaardekapitalisatie,- 2. bedrijfseconomische huurwaarde,- en 3. de rentabiliteitswaarde. De berekeningsmethodieken worden uitgebreid onderbouwd in onze taxatierapporten.  Onze taxatierapporten voldoen aan de eisen zoals deze worden gesteld door branche organisaties, verengingen en financiële instellingen. Er gelden strikte regels vanwege de kwetsbaarheid en economie gevoelige branche.

Klaassen Vastgoedmakelaardij is lid van de Nederlandse Vereniging van makelaars (NVM Business), Stichting Vastgoed cert., (dit branche brede platform houdt zich bezig met het certificeren en registreren van de (technische) vakbekwaamheid van makelaars en taxateurs in onroerende zaken) en werkt volgens de richtlijnen van PTA (Platform Taxateurs en Accountants) evenals de algemene gedrags- en beroepsregels Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) en de Internationale richtlijnen EVS 2012 en/of IVS 2013.

 Klik hier voor het aanvragen van een taxatie.

                       

Taxatie huurprijsherziening conform Artikel 7:303 BW

Conform artikel 7:303 BW dient de huurprijs te worden vastgesteld op grond van de wettelijke bepalingen aan de hand van het gemiddelde van de huurprijzen van vergelijkbare bedrijfsruimte ter plaatse, welke zich hebben voorgedaan in een tijdvak van vijf jaren voorafgaande aan de dag van het verzoek, waarbij de huurprijzen dienen te worden herleid volgens algemene ontwikkelingen van het prijspeil.

Zowel de huurder als de verhuurder kunnen vorderen dat de rechter de huurprijs, zo deze niet overeenstemt met die van vergelijkbare bedrijfsruimte ter plaatse, nader zal vaststellen;

  • indien de overeenkomst voor bepaalde tijd geldt, na afloop van de overeengekomen duur;
  • in alle andere gevallen, telkens wanneer tenminste vijf jaar zijn verstreken sinds de dag waarop de laatste door partijen vastgestelde huurprijs is ingegaan of waarop de laatste door de rechter vastgestelde huurprijs is gevorderd.

Bij de nadere vaststelling van de huurprijs let de rechter op het gemiddelde van de huurprijzen van vergelijkbare bedrijfsruimte ter plaatse, die zich hebben voorgedaan in een tijdvak van vijf jaren voorafgaande aan de dag van het instellen van de vordering. Iedere aldus in de vergelijking te betrekken huurprijs wordt herleid volgens de algemene ontwikkeling van het prijspeil sinds de dag waarop die huurprijs gold tot aan die van het instellen van de vordering. Zo het niet mogelijk is de rechter de voor de toepassing van deze maatstaf benodigde gegevens te verschaffen, maakt de rechter een schatting aan de hand van de wel te zijner beschikking staande gegevens, waarbij hij die maatstaf zoveel mogelijk als richtsnoer bezigt.

De rechter wijst een vordering tot verhoging van de huurprijs af, voor zover deze is gegrond op verbeteringen van het gehuurde, die op kosten van de huurder zijn aangebracht

Indien de rechter de huurprijs nader vaststelt, geldt deze met ingang van de dag waarop deze is gevorderd, tenzij hij op vordering van een der partijen op grond van de bijzondere omstandigheden van het geval een andere ingangsdatum vaststelt. Hij kan daarbij tevens bepalen dat de huurprijs gedurende een door hem vast te stellen termijn van ten hoogste vijf jaren geleidelijk zal worden aangepast.

Klaassen Vastgoedmakelaardij is lid van de Nederlandse Vereniging van makelaars (NVM Business), Stichting Vastgoed cert., (dit branche brede platform houdt zich bezig met het certificeren en registreren van de (technische) vakbekwaamheid van makelaars en taxateurs in onroerende zaken) en werkt volgens de richtlijnen van PTA (Platform Taxateurs en Accountants) evenals de algemene gedrags- en beroepsregels Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) en de Internationale richtlijnen EVS 2012 en/of IVS 2013.

 Klik hier voor het aanvragen van een taxatie.

                  1035834_vastgoed-cert-groot.jpg      1035832_logo-rt.png

Taxatie bedrijfsexploitatie

De taxatie afdeling van Klaassen Horecamakelaardij is gespecialiseerd in het taxeren en waarderen van bedrijfsexploitaties (going concern). Bedrijfsexploitatie taxaties kunnen slechts worden uitgevoerd door taxateurs die volledig op de hoogte zijn van de prijs- en marktontwikkelingen binnen de branche.

Objectiviteit, nauwkeurigheid, een zorgvuldige afweging van technische factoren, wettelijke eisen en beperkingen, afgezet tegen financieel-economische aspecten uit de jaarstukken, vormen de basis voor een overzichtelijke en betrouwbare marktwaarde van de onderneming.

Om tot de juiste waarde te komen hanteren onze taxateurs drie berekeningsmethodieken, te weten; 1. De rentabiliteitswaarde, 2. Goodwill waarde huidige exploitatie en 3. de goodwill waarde toekomstige exploitatie.  Naast het bepalen van de goodwill is ook de waarde van bedrijfsinventaris belangrijk in de waarde van de onderneming (hierbij is rekening gehouden met de staat van onderhoud, leeftijd, duurzaamheid en de functionaliteit van de inventaris).

Klik hier voor het aanvragen van een taxatie.

 

Taxatie bedrijfsinventaris

Bedrijfsinventaris taxaties worden veelal uitgevraagd in opdracht van banken, horeca ondernemers, brouwerijen, groothandels en speelautomatenleveranciers en verzekeraars, voor diverse doeleinden zoals financieringsaanvragen, faillissementen, economische waardebepaling bij verkoop of aankoop.  Onze taxateurs hebben ruime ervaring en kennis om de juiste waarde te bepalen.

Onze rapporten zijn voorzien van een volledig uitgewerkte inventarislijst met het inventarisstukken, merk, type, ouderdom, staat en foto’s. De rapportage wordt tot op detailniveau gespecificeerd en opgenomen.

Klik hier voor het aanvragen van een taxatie.

 

Taxatie goodwill

In het geval van een goodwill taxatie wordt alleen de bestaande goodwill gewaardeerd van een bedrijf.  De bedrijfsinventaris wordt nu achterwege gelaten.  Onze taxateurs hanteren drie berekeningsmethodieken, te weten; 1. De rentabiliteitswaarde, 2. Goodwill waarde huidige exploitatie en 3. de goodwill waarde toekomstige exploitatie om tot de juiste waarde te komen.

Klik hier voor het aanvragen van een taxatie.

 

Begrippen

Hieronder de meest voorkomende waarde begrippen in onze rapporten:

Marktwaarde
Het geschatte bedrag waartegen vastgoed zou worden overgedragen op de waarde peildatum tussen een bereidwillige koper en een bereidwillige verkoper in een zakelijke transactie, na behoorlijke marketing en waarbij de partijen zouden hebben gehandeld met kennis van zaken, prudent en niet onder dwang.

Gedwongen onderhandse verkoopwaarde vrij van huur en gebruik
De prijs, die bij gedwongen onderhandse verkoop bij aanbieding vrij van huur en gebruik op de voor de onroerende zaak meest geschikte wijze, rekening houdend met een niet optimale exploitatie tijdens de periode van aanbieding en onder omstandigheden die verkoop binnen enkele maanden noodzakelijk maken, zulks in het vrij economisch verkeer, zou zijn besteed.

Opinie over de te verwachten opbrengst bij executoriale verkoop
De prijs die bij gedwongen openbare verkoop volgens plaatselijk gebruik, door de meest biedende gegadigde zou zijn besteed, waarbij ervan uitgegaan is dat de koper met het proces-verbaal van veiling ontruiming van de onroerende zaak kan bewerkstelligen.

Markthuur
De prijs die bij aanbieding ter verhuur, op de voor de onroerende zaak meest geschikte wijze en na de beste voorbereiding, door de meest biedende zou zijn besteed.

Marktwaarde in verhuurde staat
Het geschatte bedrag waartegen vastgoed in verhuurde staat zou worden overgedragen op de waarde peildatum tussen een bereidwillige koper en een bereidwillige verkoper in een zakelijke transactie, na behoorlijke marketing en waarbij de partijen zouden hebben gehandeld met kennis van zaken, prudent en niet onder dwang.

Opinie over de te verwachten opbrengst bij executoriale verkoop

De prijs die bij gedwongen openbare verkoop volgens plaatselijk gebruik, bij aanbieding in verhuurde staat (met door de geldgever gegeven toestemming), door de meest biedende gegadigde zou zijn besteed.

Vervangingswaarde
Het bedrag dat moet worden betaald om het vastgoed of de inventaris op een bepaald tijdstip te vervangen voor een ander goed. Wanneer men spreekt over de waarde op de markt spreekt men over de opbrengstwaarde / verkoopwaarde.

Huurwaarde volgens boek 7 Burgerlijk Wetboek Artikel 303
Bij deze huurwaarde vaststelling wordt rekening gehouden met de gemiddelde van vergelijkbare bedrijfsruimten (ter plaatste), waarbij deze huurprijs afgeleid wordt van de ontwikkeling van het prijspeil van deze vijf bedrijfsruimten gedurende een referentieperiode van vijf jaar. Deze vorm van taxeren wordt vaak toegepast wanneer huurder en verhuurder over de hoogte van de huur van mening verschillen.

Herbouwwaarde
Het bedrag dat nodig is om een teniet gegane (bijvoorbeeld afgebrande of ingestorte) gebouw onmiddellijk na de gebeurtenis opnieuw te bouwen met dezelfde bestemming op dezelfde locatie. Het materiaalgebruik, de constructie en de indeling dienen gelijkwaardig te zijn met de oorspronkelijke bouwwaard.

Noot: Herbouwwaarde conform artikel 7:960 BW Wijziging artikel 274 en 275 WvK, met ingang van 01-01-2006 zijn de artikelen 274 en 275 Wetboek van Koophandel vervallen. Dit zelfde onderwerp wordt nu geregeld in artikel 7:960 BW.